Menu

BM05B-SRSS-TB (LF) (SN), JST BM05B-SRSS-TB (LF) (SN), |Thiết bị điện Việt Phát

BM05B-SRSS-TB (LF) (SN), JST BM05B-SRSS-TB (LF) (SN),  JST connector 

BM05B-SRSS-TB (LF) (SN)

BM05B-SRSS-TB (LF) (SN)

Đặt hàng ngay.

Thiết bị điện Việt Phát là đại lý số 1 của JST connector tại Việt Nam.