Menu

MODULE VCO&KĐ

Module dao động điều khiển bằng điện áp dải tần 3700 MHz

Fast traslate Icon translate   Module dao động điều khiển bằng điện áp, dải tần 3700 MHz: – Dải tần hoạt động: từ 3700MHz đến 3800MHz – Trở kháng: 50Ω

Module dao động điều khiển bằng điện áp dải tần 2600 MHz

Fast traslate Icon translate   Module dao động điều khiển bằng điện áp, dải tần 2600 MHz: – Dải tần hoạt động: từ 2600MHz đến 2690MHz   – Trở kháng: 50Ω

Module dao động điều khiển bằng điện áp dải tần 2500 MHz

Fast traslate Icon translate   Module dao động điều khiển bằng điện áp, dải tần 2500 MHz: – Dải tần hoạt động: từ 2500MHz đến 2600MHz – Trở kháng: 50Ω

Module dao động điều khiển bằng điện áp, dải tần 2300 MHz

Fast traslate Icon translate   Module dao động điều khiển bằng điện áp, dải tần 2300 MHz: – Dải tần hoạt động: từ 2300MHz đến 2400MHz – Trở kháng: 50Ω

Module dao động điều khiển bằng điện áp dải tần 2100 MHz

Fast traslate Icon translate   Module dao động điều khiển bằng điện áp, dải tần 2100 MHz:   – Dải tần hoạt động: từ 2100MHz đến 2170MHz – Trở kháng: 50Ω

Module dao động điều khiển bằng điện áp dải tần 1800 MHz

Fast traslate Icon translate   Module dao động điều khiển bằng điện áp, dải tần 1800 MHz:   – Dải tần hoạt động: từ 1805MHz đến 1880MHz – Trở kháng: 50Ω

Module dao động điều khiển bằng điện áp dải tần 900 MHz

Fast traslate Icon translate   Module dao động điều khiển bằng điện áp, dải tần 900 MHz: – Dải tần hoạt động: từ 925MHz đến 960MHz   – Trở kháng: 50Ω

Module khuếch đại đệm dải tần 3700 MHz

    Module khuếch đại đệm, dải tần 3700 MHz: Thông số kỹ thuật: – Độ khuếch đại nhỏ nhất: 38dB; Công suất đầu ra nhỏ nhất: +40dBm – Độ lợi ổn định ở mức ±1dB (@Pin=-15dBm) – Tỷ số điện áp sóng đứng đầu ra ít hơn 2:1 (@Pin=-15dBm) – Tín hiệu RF vào: ≤+15dBm – Có cổng Enable (Active low) cảnh báo tỉ số điện áp sóng đứng, cảnh báo và tự ngắt khi ngắn mạch hoặc hở mạch đầu ra anten – Dải tần hoạt động: 3700 ÷ 3800 MHz – DC Input Voltage: 27±1VDC – Dòng tiêu thụ cực đại: 2A@Pout 40dBm – Có cổng kết nối để xuất dữ liệu

Module khuếch đại đệm dải tần 2600 MHz

Module khuếch đại đệm, dải tần 2600 MHz: Thông số kỹ thuật: – Độ khuếch đại nhỏ nhất: 38dB; Công suất đầu ra nhỏ nhất: +40dBm – Độ lợi ổn định ở mức ±1dB (@Pin=-15dBm) – Tỷ số điện áp sóng đứng đầu ra ít hơn 2:1 (@Pin=-15dBm) – Tín hiệu RF vào: ≤+15dBm – Có cổng Enable (Active low) cảnh báo tỉ số điện áp sóng đứng, cảnh báo và tự ngắt khi ngắn mạch hoặc hở mạch đầu ra anten – Dải tần hoạt động: 2600 ÷2690 MHz – DC Input Voltage: 27±1VDC – Dòng tiêu thụ cực đại: 2A@Pout 40dBm – Có cổng kết nối để xuất dữ liệu    

Module khuếch đại đệm dải tần 2500 MHz

Module khuếch đại đệm, dải tần 2500 MHz: Thông số kỹ thuật: – Độ khuếch đại nhỏ nhất: 38dB; Công suất đầu ra nhỏ nhất: +40dBm – Độ lợi ổn định ở mức ±1dB (@Pin=-15dBm) – Tỷ số điện áp sóng đứng đầu ra ít hơn 2:1 (@Pin=-15dBm) – Tín hiệu RF vào: ≤+15dBm – Có cổng Enable (Active low) cảnh báo tỉ số điện áp sóng đứng, cảnh báo và tự ngắt khi ngắn mạch hoặc hở mạch đầu ra anten – Dải tần hoạt động: 2500 ÷ 2600 MHz – DC Input Voltage: 27±1VDC – Dòng tiêu thụ cực đại: 2A@Pout 40dBm – Có cổng kết nối để xuất dữ liệu